فروشگاه RF CENTER

نام : ” RF CENTER “ مکان : ” زیر زمین واحد B13 “ شماره تماس : ” 66752170 – 66724270 “ سایت : rfcenter.com توضیحات : ” مرکز تهیه و توزیع کابل و کانکتورهای مخابراتی “

 بیشتر بخوانید

نوید الکترونیک صنعتی

نام : ” نوید الکترونیک صنعتی “ مکان : ” زیر زمین واحد B5 “ شماره تماس : ” 66757985 – 66708508 “ سایت : navidelc.com توضیحات : ” عرضه انواع ملزومات الکترونیک صنعتی “

 بیشتر بخوانید